| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/312/2012 Rady Miasta Łuków

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Łuków postanawia:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości - bez wezwania - miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiąc, w którym powstał obowiązek jej ponoszenia, uiszczana jest w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przedmiotowa opłata, w zmienionej wysokości, uiszczana jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 15 dni od dnia zaistnienia zmiany.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1-3 upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 01 lipca do 31 lipca 2013 roku.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miasta Łuków lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Łuków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Urszula Bancerz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »