| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/160/12 Rady Gminy Milejów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zmian./ oraz art.6 k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2012r. , poz. 391/ Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ,że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Milejów od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca w wysokości 12 ,00 zł. miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny , od jedengo mieszkańca w wysokości 6,00 zł. miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala sie stawkę opłaty za pojemnik , od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 27,00 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 43,00 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 187,00 zł.

2. Ustala sie stawkę opłaty za pojemnik , od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ,jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 13,50 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 21,50.zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 86,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »