| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Wohyń

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Wohyń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2. 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie gromadzą odpadów w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 16,20 zł;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 32,40 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 162 zł;

4) o pojemności 2500 l - w wysokości 320 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik na niesegregowane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 12 zł;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 24 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 140 zł;

4) o pojemności 2500 l - w wysokości 280 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady opakowaniowe (tzw. suche) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 16,20 zł;

2) o pojemności 400 l - w wysokości 64,80 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 162 zł.

4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych (przy posesjach) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 16,20 zł;

2) o pojemności 400 l - w wysokości 64,80 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 162 zł.

5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na szkło od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 16,20 zł;

2) o pojemności 400 l - w wysokości 64,80 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 162 zł.

6. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na popioły od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 10 zł;

2) o pojemności 400 l - w wysokości 40 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 100 zł;

7. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na pozostałe odpady zbierane selektywnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 16,20 zł;

2) o pojemności 400 l - w wysokości 64,80 zł;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 162 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Dorota Iwanejko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »