| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr poz. 391) i § 6 ust. 1 Statutu Związku, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 23,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 41,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności - 1100 l - w wysokości 177,00 zł,

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 - w wysokości 1.150,00 zł,

5) za 1 m3 w innym pojemniku - w wysokości 160,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 14,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 25,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności - 1100 l - w wysokości 106,00 zł,

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 - w wysokości 690,00 zł,

5) za 1 m3 w innym pojemniku - w wysokości 96,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia


Jerzy Wrzesień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »