| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Kurów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) - RADA GMINY KURÓW uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Kurów, będzie stanowiła iloczyn gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki określonej w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie, od gospodarstwa domowego.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,00 zł miesięcznie, od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) za pojemnik o pojemności od 120 l do 240 l - w wysokości 30,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 1 100 l - 70,00 zł,

3) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności od 120 l do 240 l - w wysokości 20,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 1 100 l - 60,00 zł,

3) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kurów


Władysław Chabros

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »