| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 j ust. 2, 6 k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Tarnogród od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości:

- 16 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę;

- 24 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby;

- 36 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 3 do 5 osób;

- 44 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 6 osób i więcej;

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- 6 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę;

- 12 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby;

- 18 zł od gospodarstwa zamieszkałego przez 3 do 5 osób;

- 22 zł od gospodarstwa zamieszkałego przez 6 osób i więcej.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Jan Pawlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »