| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/245/13 Rady Miasta Biała Podlaska

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Biała Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę Aleja Solidarności ulicy łączącej skrzyżowanie ulic: Sidorskiej i Brzegowej z ulicą Białka.

2. Przebieg ulicy Aleja Solidarności jest zaznaczony w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/132/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 199, poz. 2669).

§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Wilczewski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/245/13
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »