| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Żmudź

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Żmudź uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Żmudź pobór podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw, z wyjątkiem miejscowości Roztoka, gdzie na inkasenta wyznacza się Panią Monika Tates.

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów od zainkasowanych należności podatkowych
w poszczególnych sołectwach w wysokościach:

1. Annopol 12,2%

2. Bielin 12,2%

3. Kazimierówka 12.2%

4. Ksawerów 12,2%

5. Syczów 12,2%

6. Lipinki 12,0%

7. Dryszczów 10,0%

8. Stanisławów 10,0%

9. Rudno 9,9%

10. Pobołowice 9,9%

11. Wołkowiany 9,9%

12. Klesztów 7,9%

13. Wólka Leszczańska 7,9%

14. Żmudź 7,9%

15. Maziarnia 7,9%

16. Leszczany 7,8%

17. Roztoka 7,9%

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Żmudź z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Tatys

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »