| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/187/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) po uzyskaniu opinii Komisji Uzdrowiskowej Rada Miejska w Nałęczowie uchwala co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nałęczów zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia każdego pierwszego miesiąca następnego kwartału kalendarzowego, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Nr 79873300090000101020000010.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, upływa w dniu 15 października 2013r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Wojciech Chamerski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »