| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Miasta Puławy

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Puławy Nr XXVII/282/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Puławy Nr XXVII/282/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (opubl. Dz Urz. Woj. Lub. poz. 564) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Za usługi wymienione w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 odpowiedzialny będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Puławach.

2. Za usługę wymienioną w § 1 pkt 6 odpowiedzialny będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.".

2. § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Opłaty, o których mowa w § 2 należy uiszczać gotówką w kasie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Puławach, ul .Dęblińska 5 lub przelewem na wskazane konto bankowe.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy


Zbigniew Śliwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »