| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Rybczewice

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wyśokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 8970) - rada Gminy Rybczewice, uchwala co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,"

2) Pkt 6 Objasnień w Załączniku do uchwały Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie: "Opłate z pozycji G1 ( dla nieruchomości zamieszkałych), G2, G3 ( dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych) należy wpłacać w odstepach kwartalnych: do 15 stycznia za I kwartał, do 15 kwietnia za II kwartał, do 15 lipca za III kwartał, do 15 października za IV kwartał. Opłatę należy uiscić w kasie urzedu lub na rachunek bankowy Gminy Rybczewice - SBP/O Rybczewice nr 81 8686 0007 1000 0124 2000 0050. W 2013 roku pierwszą opłatę za III kwartał nalezy wnieśc do 15 lipca."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice


Tomasz Świetlicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »