| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/128/2013 Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) - Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/123/2013 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się zmiany : § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie : "§ 1 ust. 2. Deklarację składa się :

1. w pokoju Nr 209 Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, lub

2. listownie, lub

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której dokonuje się za pośrednictwem platformy e-PUAP, poprzez złożenie wniosku (deklaracji) w formacie DOC, DOCX, ODT, TIF, PDF, JPG lub XML, XLSX, ODS o maksymalnej łącznej wielkości nieprzekraczającej 3,5 MB a następnie przesłanie go poprzez potwierdzenie treści wniosku i załączników oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola na elektronicznym formularzu wniosku oraz złożenie wspólnego dla wniosku i załączników podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta


Danuta Żebrowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »