| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Niemce

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 ze zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Niemce pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów - na terenie poszczególnych sołectw.

§ 3. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do siódmego dnia włącznie, następującego po terminach płatności tej opłaty.

§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10 % zainkasowanych należności.

2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest w ciagu 15 dni od dnia terminów płatności dla inkasentów określonych w § 3.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Henryk Ziębowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »