| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/147/2013 Rady Gminy Godziszów

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) - Rada Gminy Godziszów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Godziszów będzie świadczyć następujące usługi:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych które zostały zebrane na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonego odrębną uchwałą,

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałej w ilości nielimitowanej będzie prowadzone w następujących terminach:

a) frakcja mokra - raz w miesiącu;

b) frakcja sucha - raz w miesiącu;

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe, odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych- chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki, metale będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości - jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem.

§ 2.

Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie, który podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Godziszów oraz przez odbierającego odpady w sposób umożliwiający zapoznanie się z harmonogramem przez właścicieli nieruchomości.

§ 3.

1. Na terenie Gminy Godziszów będzie utworzony i prowadzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym w szczególności odpadów problemowych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych i rozbiórkowych, zielonych i popiołu:

1) w punkcie selektywnego odbierania odpadów komunalnych odbierane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.

2) informacja o lokalizacji, datach i godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest podana do publicznej wiadomości, na zasadach określonych
w § 2

3)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziszów .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Jędzura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »