| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/156/13 Rady Gminy Trawniki

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Trawniki pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 8,5 % zainkasowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Monika Kądziela


Załącznik do Uchwały Nr XXI/156/13
Rady Gminy Trawniki
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykaz sołtysów Gminy Trawniki

1. Stanisław Kozak - Bonów

2. Barbara Wójcik - Biskupice

3. Bernadeta Iżewicz - Dorohucza

4. Tomasz Parada - Ewopole

5. Jolanta Mazurek - Oleśniki

6. Jan Siudziak - Pełczyn

7. Tadeusz Gadaj - Siostrzytów

8. Marianna Dębicka - Struża Kolonia

9. Aneta Terlecka - Struża

10. Bohdan Szumlak - Trawniki Kolonia

11. Barbara Opałka - Trawniki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »