| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/311/2013 Rady Miasta Świdnik

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/330/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Świdnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr. 260), po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/330/2010 Rady Miasta Świdnik z 29 kwietnia 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Świdnik w załączniku do uchwały Lp. 3 i 4, otrzymuje brzmienie:

Lp.

Cel zajęcia pasa drogowego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 71 poz. 838, tekst jednolity, z późn. zm.)

Rodzaj zajęcia pasa drogowego (rodzaj urządzeń lub obiektów)

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego

Jednostka miary

Stawka opłaty
(w złotych)

3

art. 40 ust. 2 punkt 3
umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych z wyjątkiem reklam
(kioski, wiaty itp.)

Chodnik

Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu

1,50

Pozostałe elementy pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni, zatok parkingowych i ścieżek rowerowych)

0,80

Umieszczanie w pasie drogowym obiektów przeznaczonych na odpady komunalne

Pozostałe elementy pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni, zatok parkingowych i ścieżek rowerowych)

0,03

Umieszczanie reklam
zawierających informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz

Wszystkie elementy pasa drogowego

Opłata za każdy dzień umieszczenia 1 m2powierzchni jednostronnej reklamy

0,01

Umieszczanie w pasie drogowym reklam innych niż wymienione powyżej

Wszystkie elementy pasa drogowego

1,50

4

art. 40 ust. 2 punkt 4
zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Zajęcie pasa drogowego w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 niniejszej tabeli
(ogródki, handel uliczny, itp. )

Chodnik powierzchnia do200 m2

Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego

1,00

Chodnik powierzchnia powyżej 200 m2

0,01

Zatoki parkingowe powierzchnia do 200m2

1,00

Zatoki parkingowe powierzchnia powyżej 200m2

0,01

Pozostałe elementy pasa drogowego (z wyłączeniem ścieżki rowerowej) powierzchnia do 200m2

1,00

Pozostałe elementy pasa drogowego (z wyłączeniem ścieżki rowerowej) powierzchnia powyżej 200m2

0,01

Miejsce przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne

Chodniki i zatoki parkingowe, powierzchnia do 3 m2

1,00

Chodniki i zatoki parkingowe, powierzchnia powyżej 3 m2

0,10

Pozostałe elementy pasa drogowego o nawierzchni utwardzonej (z wyłączeniem ścieżki rowerowej i jezdni)

0,05

Miejsce przeznaczone pod kontenery na używaną odzież

Pozostałe elementy pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni, chodników, ścieżki rowerowej)

0,30

Stanowisko postojowe zastrzeżone - "koperta"

Jezdnia, chodnik i zatoki parkingowe

1,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik


Janusz Królik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »