| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/132/13 Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące wymagania:

1. W zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej stałe i ciągłe świadczenie usługi, spełniające wymagania wynikające z obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 z późn. zm.);

b) posiadane pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu oraz mieć aktualne badania techniczne czy świadectwa zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

c) posiadane pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy),

d) posiadane pojazdy powinny zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób je obsługujących.

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych oraz miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne utrzymywane w należytym stanie sanitarnym i higienicznym, w szczególności poprzez ich regularne mycie i dezynfekcję,

b) posiadać bazę na postój, mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych, bądź dysponować umową z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług w zakresie mycia i dezynfekcji takich pojazdów,

c) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne wskazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie,

d) nieczystości ciekłe przekazywane będą do Oczyszczalni Ścieków w Trzebieszowie i do Oczyszczalni Ścieków w Płudach, lub do najbliższej stacji zlewnej zapewniającej pomiar objętości dowiezionych ścieków oraz ich hermetyczny zrzut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Izdebski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »