| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/140/2013 Rady Gminy Potok Wielki

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 z późn. zm. ) - Rada Gminy Potok Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Potoku Wielkim, w którym zbierane będą: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone oraz popioły paleniskowe:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych,

2) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 8:00 do godz. 15:00".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »