| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/115/2013 Rady Gminy Siemień

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) - Rada Gminy Siemień uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, w terminach:

1) za pierwszy kwartał - do dnia 15 marca;

2) za drugi kwartał - do dnia 15 maja;

3) za trzeci kwartał - do dnia 15 września;

4) za czwarty kwartał - do dnia 15 listopada.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy Siemień lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemień Nr 92 8042 0006 0710 0752 2000 0010 BS O/Siemień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemień.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Siemień z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 1228).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Sadkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »