| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/208/13 Rady Gminy Wólka

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. 2013, poz.594 z późn.zm.), art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn.zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. 2012, poz. 749, z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wólka:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze wpłaty na rachunek bankowy lub w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

1. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą zajęcia powierzchni, miejsca do sprzedaży.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3.

1. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie gminy Wólka określa załącznik nr 1 do niniejszej do niniejszej uchwały, przy czym dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Strefy opłaty targowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa lub poprzez wpłatę przez sprzedającego na rachunek bankowy Gminy Wólka nr 89 1930 1709 2003 0060 0095 0001.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom:

a) Krzysztof Florek, Mirosław Kańczugowski - osiedle Borek,

b) sołtysom w poszczególnych sołectwach.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 12% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 5.

Zwalnia się od opłaty targowej:

1) sprzedaż jaj, warzyw i owoców oraz kwiatów pochodzących z działek rolnych oraz działek rodzinnych w ogrodach działkowych, prowadzoną ze stoiska nie przekraczającego 0,5 m2 w miejscach wymienionych w strefie I,

2) sprzedaż grzybów leśnych i jagód leśnych ze stoiska nie przekraczającego 0,5 m2 w miejscach wymienionych w strefie I.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Wólka z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wólka


Józef Madoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy Wólka
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dzienne stawki opłaty targowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/208/13
Rady Gminy Wólka
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Strefy opłaty targowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »