| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/210/13 Rady Powiatu we Włodawie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 595) oraz art. 130a ust. 6 i ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2012 r. poz. 579) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości:
1) rower lub motorower - 110 zł;
2) motocykl - 218 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 478 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 597 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 846 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1247 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1518 zł.
2. Ustala się stawki opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą rozpoczętą dobę w wysokości:
1) rower lub motorower - 17 zł;
2) motocykl - 24 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 37 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 49 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 71 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 132 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł.
3. Ustala się koszty odstąpienia od usunięcia pojazdu w wysokości 50% opłaty określonej w §1 ust 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu, jeżeli przed wydaniem decyzji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Do pokrycia kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obwiązany jest właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/174/2012 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 3399).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie

Tadeusz Rudko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »