| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Fajsławice

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Rada Gminy Fajsławice na wniosek Wójta, uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwał nr XXIX/132/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Chełmie.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Fajsławice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice
i sołectwach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/151/2013
Rady Gminy Fajsławice
z dnia 24 maja 2013 r.

Podział Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Fajsławice

Świetlica Wiejska
w Fajsławicach Nr 107

2

Sołectwo Bielecha, Sołectwo Kosnowiec, Sołectwo Suchodoły

Remiza OSP
w Suchodołach Nr 105

3

Sołectwo Siedliska Pierwsze;

Zespół Dworsko-Parkowy
w Siedliskach Pierwszych Nr 123

4

Sołectwo Ksawerówka Sołectwo Marysin, Sołectwo Siedliska Drugie

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190

5

Sołectwo Boniewo, Sołectwo Ignasin,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

6

Sołectwo Dziecinin-Zosin; Sołectwo Wola Idzikowska

Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »