| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/136/2013 Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Stoczek Łukowski, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/134/2005 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, Nr 102, poz. 1964), zmieniona uchwałą Nr XLII/207/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Czub


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/136/2013
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/136/2013
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »