| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2012 poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, RADA GMINY Tomaszów Lubelski uchwala co następuje:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Traci moc uchwała XX/160/2012 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wawrzusiszyn


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/188/2013
Rady Gminy Tomaszów Lubelski
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały Nr XXIV-188-2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »