| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/195/2013 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) - RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miesięcznie od gospodarstwa domowego składajcego z :

- jednej 1 osoby - 20 zł

- dwóch do trzech osób - 40 zł

- czterech osób i więcej - 50 zł

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięcznie od gospodarstwa domowego składajcego z :

- jednej 1 osoby - 10 zł

- dwóch do trzech osób - 20 zł

- czterech osób i więcej - 25 zł

§ 2. 1. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie deklaracja właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w pkt. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3. Traci moc uchwała XXI/167/2012 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Lubelski .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wawrzusiszyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »