| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zakrzówek w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała 152/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zakrzówek w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012, poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu naruszenia przepisu art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Rady Gminy Zakrzówek, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 4 lipca 2013 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium RIO podjęło 16 lipca 2013 r. uchwałę Nr 146/2013 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności ocenianej uchwały uznając, że jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo.

Badaną uchwałą Rada zwolniła od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzecie i kolejne dziecko w rodzinie nie podlegające obowiązkowi szkolnemu lub uczące się i niepracujące w wieku do ukończenia 25 roku życia. Postanowienie to w istotny sposób narusza przepis delegacyjny art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), który upoważnia radę gminy m.in. do wprowadzania zwolnień przedmiotowych. Zwolnienie wprowadzone uchwałą, odnoszące się do kolejnych osób zamieszkujących nieruchomość (trzecie i kolejne dziecko), nie ma - zdaniem Kolegium - charakteru zwolnienia przedmiotowego, a tylko takie może wprowadzić organ stanowiący na podstawie upoważnienia ustawowego. Podejmując cytowaną wyżej regulację Rada Gminy przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego określonego wskazanym przepisem.

Rada Gminy we wskazanym we wszczęciu postępowania terminie, tj. do 29 lipca br., nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanego naruszenia prawa. W tym stanie rzeczy Kolegium RIO w Lublinie, w oparciu o powołane w sentencji przepisy prawa, orzekło nieważność uchwały.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Zakrzówek prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od daty doręczenia tej uchwały.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Zakrzówek,

2. Wójt Gminy Zakrzówek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »