| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594),Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się treść §1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, w następujących terminach:

1) za I kwartał do dnia 15 marca,

2) za II kwartał w terminie do dnia 15 maja,

3) za III kwartał w terminie do dnia 15 września,

4) za IV kwartał w terminie do dnia 15 listopada.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, przelewem na rachunek bankowy Gminy lub ustanowionym w drodze odrębnej uchwały inkasentom.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim


Jan Aleksander Goldman

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »