| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6c ust. 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) -Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik zmienia się treść §3, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną wysokość opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiącą iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:

1) zmieszany:

a) 60 l - w wysokości - 16 zł,

b) 120 l - w wysokości - 22 zł,

c) 240 l - w wysokości - 28 zł,

d) 1100 l - w wysokości - 160 zł,

e) 6500 l - w wysokości - 590 zł,

2) selektywny:

a) 60 l - w wysokości - 10 zł,

b) 120 l - w wysokości - 16 zł,

c) 240 l - w wysokości - 22 zł,

d) 1100 l - w wysokości - 110 zł,

e) 6500 l - w wysokości - 440 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim


Jan Aleksander Goldman

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »