| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/181/13 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Rada Gminy Strzyżewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni ponad 20 % do 50 % szerokości - 2,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 3,50 zł.

§ 3.

Stawki określone w § 2 pkt 1 stosuje się dla poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 0,50 zł.

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 6,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 50 zł.

§ 5.

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:

1) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,20 zł,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,50 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXI/187/05 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzyżewice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Józefa Kowalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »