| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/181/13 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Rada Gminy Strzyżewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni ponad 20 % do 50 % szerokości - 2,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 3,50 zł.

§ 3.

Stawki określone w § 2 pkt 1 stosuje się dla poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 0,50 zł.

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 6,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 50 zł.

§ 5.

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:

1) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,20 zł,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,50 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXI/187/05 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzyżewice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Józefa Kowalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »