| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/172/13 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 31 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXIII/140/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 20 552 803,18 zł zmniejsza się o kwotę 484 778,00 zł i zwiększa się o kwotę 616 540,00 zł do kwoty 20 684 565,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 949 328,18 zł zmniejsza się o kwotę 1 040,00 zł i zwiększa się o kwotę 616 540,00 zł do kwoty 19 564 828,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 603 475,00 zł zmniejsza się o kwotę 483 738,00 zł do kwoty 1 119 737,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 20 399 468,78 zł zwiększa się o kwotę 1 070 997,92 zł i zmniejsza się o kwotę 939 235,92 zł do kwoty 20 531 230,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17 653 679,90 zł zwiększa się o kwotę 1 060 452,92 zł i zmniejsza się o kwotę 137 340,00 zł do kwoty 18 576 792,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 745 788,88 zł zwiększa się o kwotę 10 545,00 zł i zmniejsza się o kwotę 801 895,92 zł do kwoty 1 954 437,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3. w § 2 pkt 1 kwotę 3 543 006,69 zł zwiększa się o kwotę 100,00 zł i zmniejsza się o kwotę 100,00 zł do kwoty 3 543 006,69 zł.

4. w § 7 załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. w § 7 załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 357 000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz inwestycji gminnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy realizowane ze środków unijnych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki ujęte w WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »