| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/188/13 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 6 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXIII/140/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 20 531 230,78 zł zwiększa się okwotę 34 770,00 zł i zmniejsza się o kwotę 34 770,00 zł do kwoty 20 531 230,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 576 792,82 zł zwiększa się o kwotę 10 080,00 zł i zmniejsza się o kwotę 34 770,00 zł do kwoty 18 552 102,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 954 437,96 zł zwiększa się o kwotę 24 690,00 zł do kwoty 1 979 127,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 7 załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/188/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 6 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/188/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 6 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/188/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 6 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/188/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 6 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz inwestycji gminnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »