| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Piszczac

z dnia 7 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piszczac

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Piszczac z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piszczac (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się:

a) pkt 6 i 7;

b) w pkt 8 skreśla się wyrazy " ,przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także nieruchomości";

2) § 3 skreśla się;

3) w § 4 skreśla się pkt 1;

4) § 5 skreśla się pkt 1 i 2;

5) w § 12 skreśla się pkt 4;

6) w § 17 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "oraz nieczystości ciekłe";

7) § 18 skreśla się;

8) § 19 skreśla się;

9) w § 20 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy "ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt";

10) w § 21 skreśla się w pkt 2 lit. e;

11) w § 22 skreśla się pkt 2;

12) rozdział 11 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piszczac.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Melańczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »