| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/198/13 Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Frampol będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Frampol dla Spółek Wodnych będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz sposób jej rozliczania.

2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji o którym mowa w ust. 1 określa się w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/196/13 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Frampol będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marczak


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/198/13
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 2 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI SPÓŁCE WODNEJ DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE GMINY FRAMPOL

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »