| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/198/13 Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Frampol będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Frampol dla Spółek Wodnych będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz sposób jej rozliczania.

2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji o którym mowa w ust. 1 określa się w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/196/13 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Frampol będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marczak


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/198/13
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 2 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI SPÓŁCE WODNEJ DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE GMINY FRAMPOL

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »