| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 30 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 3 ustęp 1 Uchwały Nr XXV/148/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 161) otrzymuje brzmienie:

1. Wyznacza się lokalizację "Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tyszowcach" na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach przy ulicy Wielkiej 62".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Zofia Czarnecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »