| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 września 2013r.

o decyzji z dnia 4 września 2013 r. nr WCC/2819B/W/OLB/2013/MSz2 w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa MEGATEM EC-Lublin Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie

W dniu 4 września 2013 r., na wniosek przedsiębiorstwa MEGATEM EC-Lublin przy ul. Mełgiewska 7-9,
20-952 Lublin (zwanego dalej "Koncesjonariuszem"), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapisy na drugiej stronie decyzji, dotyczące przedmiotu i zakresu działalności w udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr WCC/2819/W/OLB/2010/WG, zmienioną decyzją z dnia 14 września 2012 r. nr WCC/2819A/W/3/2012/BGR, udzielono przedsiębiorcy MEGATEM EC - Lublin Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 31 marca 2011 r. do 31 marca 2021 r.

Pismem z dnia 28 maja 2013 r. (znak: MT-EC/833/TK/2013) Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła poprzez zmianę przedmiotu i zakresu tej koncesji w związku z wymianą turbozespołu nr 1 oraz zmianą sposobu zasilania turbozespołów parą z kotłów parowych. Do wniosku dołączono niezbędne dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. W piśmie z dnia 12 sierpnia 2013 r. (znak: MT-EC/1210/TK/2013), Koncesjonariusz wyraził zgodę na dokonanie niezbędnych zmian
w pkt 1 udzielonej koncesji pt. ,,Przedmiot i zakres działalności''.

W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, zwrócono się do Zarządu Województwa Lubelskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. Zarząd Województwa nie przedstawił w terminie 14 dni od wpłynięcia sprawy do zaopiniowania opinii w powyższej sprawie - co zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984) oraz na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzję
z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr WCC/2819/W/OLB/2010/WG, w sprawie udzielenia koncesji
na wytwarzanie ciepła, we wspomnianym wyżej zakresie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Starszy Specjalista


Tomasz Dec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »