| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/243/2013 Rady Gminy Mircze

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Mircze uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Mircze z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2013 r., poz. 86 z póź. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 456 187,10 zł ( w tym majątkowe o kwotę 73 000,00zł) określone w załączniku nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 654 187,10 zł (w tym majątkowe o kwotę 340 000,00 zł) i zmniejsza sie wydatki budżetowe o kwotę 198 000,00 zł (w tym majątkowe o kwotę 198 000,00 zł) określone w załączniku nr 2,

3) wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013 określone w załączniku Nr 3.

§ 2.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy na rok 2013 zamyka się kwotą po stronie:

1) dochodów - 29 171 661,00 zł ( w tym: bieżące - 20 072 160,00; majątkowe 9 099 501,00 zł),

2) wydatków - 29 989 836,00 zł ( w tym: bieżące - 19 671 134,00; majątkowe 10 318 702,00 zł),

3) przychodów - 3 402 676,00 zł,

4) rozchodów - 2 584 501,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marta Małyszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013
Rady Gminy Mircze
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 2013.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013
Rady Gminy Mircze
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Mircze w roku 2013.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013
Rady Gminy Mircze
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »