| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/212/13 Rady Powiatu w Świdniku

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie świdnickim

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Spraw Społecznych - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie świdnickim:

L.p.

Nazwa szkoły i siedziba

Organ prowadzący

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Świdniku, ul. Wojska Polskiego 27

Gmina Miejska Świdnik

3.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

4.

Liceum Ogólnokształcące w Piaskach
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

5.

Liceum Ogólnokształcące w Trawnikach
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

6.

Liceum Ogólnokształcące w Rybczewicach
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 121

Gmina Rybczewice

7.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świdniku
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

8.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piaskach
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

9.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Trawnikach
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

Licea profilowane

1.

I Liceum Profilowane w Świdniku
wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

Technika

1.

Technikum Nr 1 w Świdniku
wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Technikum Nr 2 w Świdniku
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

3.

Technikum w Piaskach
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

4.

Technikum w Trawnikach
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

5.

Technikum Uzupełniające Nr 2 w Świdniku
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

6.

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 w Świdniku
wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

7.

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 w Świdniku
wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

Zasadnicze szkoły zawodowe

1.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Świdniku
wchodząca w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Świdniku
wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

3.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piaskach
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trawnikach
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

5.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Trawnikach wchodząca w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

Szkoły policealne

1.

Szkoła Policealna Nr 1 w Świdniku
wchodząca w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Szkoła Policealna Nr 2 w Świdniku
wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13

Powiat Świdnicki w Świdniku

3.

Szkoła Policealna w Piaskach
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

4.

Szkoła Policealna w Trawnikach
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

5.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Piaskach
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

6.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Trawnikach
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

1.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdniku wchodzący w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Piaskach wchodzący w skład Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19

Powiat Świdnicki w Świdniku

3.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Trawnikach wchodzący w skład Zespołu Szkół w Trawnikach

Powiat Świdnicki w Świdniku

Centra kształcenia praktycznego

1.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdniku
wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1

Powiat Świdnicki w Świdniku

Przedszkola specjalne

1.

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym,
z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
wchodzące w skład Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Powiat Świdnicki w Świdniku

Szkoły podstawowe specjalne

1.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Świdniku
wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kozicach Dolnych
wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych

Powiat Świdnicki w Świdniku

Gimnazja specjalne

1.

Gimnazjum Specjalne w Świdniku
wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Gimnazjum Specjalne w Kozicach Dolnych
wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych

Powiat Świdnicki w Świdniku

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

1.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świdniku
wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Powiat Świdnicki w Świdniku

2.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kozicach Dolnych wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych

Powiat Świdnicki w Świdniku

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Świdnickim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku


Ryszard Boroweiec


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.

Zmiany w istniejącej sieci szkół wynikają głównie z następstw przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.), która wprowadza nową strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zgodnie z powyższym, Rada Powiatu w Świdniku w dniu 25 czerwca 2013 r. podjęła uchwały w sprawie likwidacji szkół w trybie wygaszania (Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku) oraz całkowitej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, z uwagi na brak naboru.

Dodatkowo w planie sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych uwzględniono nowo założone placówki, tj: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku oraz Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Trawnikach.

Biorąc pod uwagę powyższe przedkłada się Radzie Powiatu w Świdniku niniejszy projekt uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »