| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/131/2013 Rady Gminy Leśna Podlaska

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594), Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne powadzone przez Gminę Leśna Podlaska realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie w dniach pracy przedszkola od godz. 8.00 do godziny 13.00.

§ 2. 1. Ustala się stawkę godzinową za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej, o której mowa w paragrafi 1, w wyskości 1,00 zł.

2. Kwota, o której mowa u ust. 1 podlega corocznej waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska oraz Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska


Ewa Kulińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »