| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/133/2013 Rady Gminy Wilkołaz

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) akceptowalną formą złożenia deklaracji są załączniki stanowiące pliki w formatach DOC, RTF, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

2) deklaracje należy składać za posrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzedu: http://ugwilkolaz.e-agent.zeto.lublin.pl.

3) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 262).

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wilkołaz oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Stefanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »