reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/139/13 Rady Gminy Ulan-Majorat

z dnia 20 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ulan-Majorat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Ulan-Majorat uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/116/13 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ulan-Majorat (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1758 i 3387) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się ust. 3;

2) w § 4 w ust. 1 skreśla się pkt 5 i 6;

3) w § 8 skreśla się pkt 7;

4) w § 11 skreśla się ust. 3;

5) w § 12 skreśla się ust. 2 - 6;

6) w § 16 w ust. 2 skreśla się pkt 4;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji jeden raz w roku są nieruchomości zajęte pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości związane z handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz nieruchomości związane ze świadczeniem usług bytowych.";

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkową deratyzację na obszarach, o których mowa w § 17, przeprowadza się w miesiącu marcu każdego roku.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzić deratyzację niezwłocznie.";

9) skreśla się § 19 i § 20.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ulan-Majorat.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Szczepan Gajda


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama