| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Ruda-Huta

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/74/2012 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § kwotę 721.012,00 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy, zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 729.512,00 zł, zaś kwotę 1.191.372,00 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy, zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 1.199.872,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda-Huta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Śliwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/87/2012
Rady Gminy Ruda-Huta
z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 21 czerwca 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/87/2012
Rady Gminy Ruda-Huta
z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »