| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/292/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."g" oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje;

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczona odpowiedzialnością lub spółkę akcyjna,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje w spółce handlowej.

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach,

2) cofania udziałów w spółkach,

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych do spółek przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w zamian za obejmowane udziały:

1) wkłady pieniężne w wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Hrubieszowa na dany rok budżetowy,

2) wkłady niepieniężne (aport) w postaci urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wnoszone są do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie,

3) wkłady niepieniężne (aporty) w postaci pozostałych aktywów nie ujętych w pkt.2 stanowiących składniki mienia komunalnego, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokonuje się w wysokości kosztów jego realizacji bądź na podstawie wyceny wnoszonego mienia komunalnego określonej przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4. Ustala się następujące zasady cofania i zbywania udziałów będących własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów w spółkach przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

1. Cofanie udziałów w spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Hrubieszów nastąpi poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce wymaga zgody Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

3. Udziały są zbywane za zgodą Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

4. Udziały są zbywane w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

5. Burmistrz Miasta Hrubieszowa wybiera tryb zbywania udziałów, o których mowa w ust.4.

6. Rada Miejska w Hrubieszowie może wyrazić zgodę na inny niż określony w ust.4 tryb zbywania udziałów, po uzyskaniu opinii właściwej komisji Rady.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Grażyna Temporowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »