| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r., poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r.(M.P. z 2013r., poz.812) - Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych w roku 2014 wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -492,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -688,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -806,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -806,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -256,00 zł

6) od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały.

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc- 1 098,00,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1 380,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Tomasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/186/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »