| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy Abramów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki -3 zł,

2) od sprzedaży z wozu -8 zł,

3) od sprzedaży z samochodu osobowego -8 zł,

4) od sprzedaży z przyczepy -8 zł,

5) od sprzedaży z samochodu ciężarowego -10 zł,

6) od sprzedaży ze straganu do 2 m2 -10 zł,

7) od sprzedaży ze stołu do 2 m2 -10 zł,

8) od sprzedaży z placu, straganu i stołu :

a) przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2do 4 m2włącznie -14 zł,

b) powyżej 4 m2 -18 zł,

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się księgowego podatkowego Bożenę Malesa, inspektora ds. inwentarza i majątku gminy - kasjera Elżbietę Kuna, inspektora wymiarowego Urszulę Karpińską oraz młodszego referenta ds. gospodarki odpadami Sylwię Zielińską.

3. Inkasent dokonuje poboru opłat w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 roku, poz. 3918).


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »