| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Abramów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.375.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 260 ze zm.) - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie l m2 powierzchni jezdni pasa dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł;

2) jezdni od 20% do 50% szerokości - 7,50 zł;

3) jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł.

2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 2 stosuje się także do zajęcia dróg o nawierzchni gruntowej, chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za l m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) wodno - kanalizacyjnego i gazowego - 10,00 zł;

2) linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych i kablowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 30,00 zł;

2. Na drogowym obiekcie inżynierskim:

1) urządzenia wodno - kanalizacyjne i gazowe - 50,00 zł ;

2) pozostałe urządzenia- 80,00 zł.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za l m2 powierzchni zajętej przez:

1) rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 2,00 zł;

2) umieszczenie w pasie drogowym reklamy - 3,00 zł.

§ 5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1.00 zł

§ 6. 1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »