| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Finansowej i Budżetu - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2013 rok z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.142.935,62 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.142.935,62 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.214.895,62 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.071.960 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu ustalone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,";

4) załącznik Nr 4 - Inwestycje gminne realizowane w 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 7 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 8 - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krystyna Borkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »