| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Finansowej i Budżetu - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2013 rok z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.142.935,62 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.142.935,62 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.214.895,62 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.071.960 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu ustalone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,";

4) załącznik Nr 4 - Inwestycje gminne realizowane w 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 7 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 8 - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krystyna Borkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »