| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Szych


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/267/2013
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 30 października 2013 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt

§ 1. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednie kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

§ 2. Odpłatność za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym obejmuje:

1. 1. Odpłatność za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym obejmuje:

1) koszt utrzymania mieszkania chronionego przypadający na osobę lub osoby w rodzinie;

2) koszt uzgodnionych usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie w ramach wsparcia udzielanego w mieszkaniu chronionym.

2. Na koszt mieszkania składają się koszty jego eksploatacji, w tym opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, usługi RTV, internet i inne media, jeżeli mieszkanie jest w nie wyposażone.

3. Koszt przypadający na jedną osobę oblicza się jako iloraz kosztów utrzymania mieszkania i liczby osób w mieszkaniu.

4. Koszt przypadający na rodzinę oblicza się jako iloczyn kosztu przypadającego na jedną osobę i ilości osób w rodzinie.

5. Koszt uzgodnionych usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie w ramach wsparcia udzielonego w mieszkaniu chronionym oblicza się jako sumę iloczynów liczby godzin poszczególnych usług i ich kosztów

§ 3. 1. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

2. Procentową wysokość odpłatności za pobyt i uzgodnione usługi świadczone w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela:

Lp.

Dochód osoby określony wg kryterium art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności % w stosunku do kosztów utrzymania mieszkania chronionego w granicach do:

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

1

100% i poniżej

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

Powyżej 100% do 150%

20%

40%

3

Powyżej 150% do 200%

30%

50%

4

Powyżej 200% do 250%

40%

60%

5

Powyżej 250% do 300%

60%

70%

6

Powyżej 300% do 400%

80%

90%

7

Powyżej 400%

100%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »