| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy Turobin

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera, sztandaru i pieczęci Gminy Turobin oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rada Gminy uchwala co następuje.

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Turobin: herb, flagę, banner, sztandar i pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno - ekonomiczną mieszkańców gminy.

§ 2. 1. Herb Gminy Turobin wyobraża złotą łódź w czerwonym polu. Barwy użyte w herbie symbolizują: złoto (Or) - delikatność, życzliwość, otuchę, wzniosłość, szlachetność, słońce; czerwień (Gules) - chwałę, odwagę, waleczność, ogień. Barwa złota, poprzez skojarzenie ze złotymi łanami zbóż, stanowi dobry symbol rolnictwa. Niezależnie od tego, znaczenie mają też konfiguracje barw: złota z czerwoną oznacza wolność, stałość, niezależność.

2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Flagę Gminy Turobin stanowi płat o proporcjach 5:8 (szerokość do długości), czerwony, z godłem herbowym gminy.

2. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Banner Gminy Turobin stanowi płat o proporcjach 1:5 (szerokość do wysokości), o barwie czerwonej. U góry znajduje się herb Gminy Turobin bez tarczy. Taki sam wzór będzie miała druga strona banneru.

2. Wzór graficzny bannera stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Turobin w kształcie kwadratowego dwustronnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm o bokach wykończonych złotymi frędzlami, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w kształcie łodzi w ażurowym grocie. Na stronie głównej (awersie) w centrum płata barwy ecru znajduje się cały herb Gminy Turobin w tarczy. W otoku napis "GMINA TUROBIN" haftowany czerwonym szychem. Litery mają wysokość 7 centymetrów. Na stronie odwrotnie (rewersie) w centrum czerwonego płata sztandaru znajduje się wizerunek Orła Białego o wysokości 62 centymetrów, ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony - haftowane złotym szychem. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą frędzlą. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca o średnicy 3,5 centymetra, długości 240 centymetrów, dwudzielnego, połączonego tuleją z żółtego metalu, na górnym końcu znajduje się głowica. Głowicę sztandaru w nawiązaniu do herbu gminy stanowi łódź w ażurowym grocie. Grot jest wykonany ze srebra złoconego. Głowica stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego.

2. Wzór graficzny sztandaru i drzewca stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Ustanawia się trzy okrągłe pieczęcie Gminy Turobin: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójtowską i pieczęć radziecką.

1) Pieczęć ogólnogminna, okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbu Gminy Turobin. W otoku napis majuskalny: "GMINA TUROBIN". Wyrazy rozdzielają dwa krzyżyki kawalerskie.

2) Pieczęć wójtowska, o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Turobin. W otoku napis majuskalny:"WÓJT GMINY TUROBIN". Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski.

3) Pieczęć radziecka o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Turobin. W otoku napis majuskalny: "RADA GMINY TUROBIN". Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski.

2. Wzór graficzny pieczęci Gminy Turobin stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wzór graficzny pieczęci Wójta Gminy Turobin stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wzór graficzny pieczęci Rady Gminy Turobin stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Herb, flagę, banner lub sztandar gminy umieszcza się w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych, a także eksponuje się z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania.

2. Herb może być umieszczany na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy.

3. Szczegółowy regulamin używania symboli Gminy Turobin stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turobin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Turobin


Tadeusz Albiniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »