| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Konstantynów

z dnia 15 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Konstantynów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Konstantynów uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Konstantynów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/140/09 Rady Gminy Konstantynów z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 54, poz. 134, z 2010r. Nr 123, poz. 2140)

§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznaje Wójt Gminy i dyrektor szkoły.

2. Nagrodę Wójta Gminy przyznaje się w wysokości do 4.500 złotych.

3. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje się w wysokości do 2.000 złotych.

4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej określa odrębna uchwała.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konstantynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Kuć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »