| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/224/2013 Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie znaku graficznego Powiatu Chełmskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w związku art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130, z późn. zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się znak graficzny - ,,logo" Powiatu Chełmskiego, którego wzór zawierający szczegółową budowę, kolorystykę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Logo Powiatu Chełmskiego może być używane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz inne jednostki organizacyjne Powiatu Chełmskiego.

2. Używanie loga powiatu przez przedmioty nie wymienione w ust. 1 wymaga zezwolenia Zarządu Powiatu w Chełmie.

§ 3. Szczegółowe zasady stosowania logo Powiatu Chełmskiego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Chełmie Nr VI/41/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia znaku graficznego Powiatu Chełmskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tomasz Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2013
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/2013
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zasady stosowania logo Powiatu Chełmskiego

1. Logo Powiatu Chełmskiego stanowi dobro niematerialne powiatu i pozostaje pod ochroną przewidzianą w odrębnych przepisach.

2. Z prawa do korzystania z logo powiatu mogą ubiegać się podmioty promujące wyroby wyprodukowane przez jednostki mające siedzibę na terenie Powiatu Chełmskiego oraz rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy, naukowy i sportowy Powiatu Chełmskiego.

3. Z procedury ubiegania się o prawo do korzystania z logo zwolnione są jednostki organizacyjne Powiatu Chełmskiego.

4. Podmiot ubiegający się o prawo do korzystania z logo składa wniosek który powinien zawierać:

a) nazwę i siedzibę jednostki ubiegającej się o prawo do korzystania z logo,

b) rodzaj prowadzonej działalności ,

c) cel i zakres używania logo,

d) miejsce umieszczenia logo,

e) graficzną prezentację wyrobu lub publikacji z wkomponowanym logo.

5. O przyznaniu prawa do korzystania z logo, jego odmowie lub cofnięciu decyduje Zarząd Powiatu w Chełmie, w formie uchwały.

6. Zarząd Powiatu wyraża zgodę na korzystanie z logo na czas określony lub nieokreślony.

7. Prawo do korzystania z logo nie zostanie przyznane lub też zostanie cofnięte w sytuacjach gdy:

a) twórca znaku graficznego - loga nie wyraził zgody,

b) podany przez wnioskodawcę cel, zakres i miejsce eksponowania logo będzie godzić w logo - symbol Powiatu Chełmskiego,

c) podmiot naraża na szkodę dobre imię lub interes Powiatu Chełmskiego,

d) podmiot nie dotrzymuje umowy, o której mowa w określającej warunki korzystania z logo.

8. Uchwała Zarządu Powiatu w Chełmie, przyznająca prawo do korzystania z logo jest podstawą do zawarcia umowy, określającej warunki korzystania z logo, a uchwała o cofnięciu prawa do korzystania z logo jest podstawą do rozwiązania umowy.

9. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać:

a) sposób wykorzystania logo,

b) okres, na który przyznano prawo do korzystania z logo,

c) zobowiązanie do zachowania wizerunku logo Powiatu Chełmskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »